Horni
Aktuálně
Úřad
DeskaRozpočetVolby
Podatelna
Fotogalerie
Historie
Firmy
Škola
Sokol
Hasiči
Turistika
Odkazy
Mapa

Úřední hodiny :

pondělí
9:00-11:00 a 16:30-18:30

středa
9:00-11:00
cp_logo

Hlohová > Úřední deska


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


Žádost o pronájem obecního sálu Hlohová (.doc)

v pátek 27.10.2023 od 19:00 hod (.pdf)

o vydání Aktulizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje (.pdf)Usnesení ze zasedání ZO Hlohová č. 6/2023
ze 30.08.2023 (.pdf)

Agenda nedostatečně označených vlastníků v KN

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje PK (.pdf)

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva
obce Hlohová dne 26.5.2023 (.pdf)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Staňkov za uplynulé období 07/2018 až 07/2022
Zpráva ÚP Staňkov (.pdf)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje PK
VV ÚP PK (.pdf )
Návrh Zprávy ÚP PK (.pdf)

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLOHOVÁ (.pdf)

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
výsledky odkaz ČSÚ, pdf

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 2022 (.pdf)


Obecně závazná vyhláška obce HLOHOVÁ
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (.pdf)


Obecně závazná vyhláška obce HLOHOVÁ
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (.pdf)
Výkres základního členění (.pdf)
Hlavní výkres (.pdf)
Výkres VPS VPO a asanaci (.pdf)
Výkres širsích vztahů (.pdf)
Koordinační výkres (.pdf)
Výkres předpokládaných záborů PF (.pdf)
ÚP-textová část (.pdf)


Hlavní výkres, Koordinační výkres,

Hlohová-textová část pro spol. jednání,
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ HLOHOVÁ,
VV ÚP Hlohová

VV Aktualizace č.2(.pdf)

ROZHODNUTÍ-HLOHOVÁ-TECH. VYBAVENOST
PRO VÝSTAVBU RD-2.ETAPA. (PDF)

příloha 1 - Cetim, příloha 2 -ČEZ,
příloha 3 - Grid, příloha 4 - CHVAK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Informace kanalizace

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
HLOHOVÁ-TECHNICKÁ VYBAVENOST
-VÝSTAVBA RD-2.ETAPA (.pdf)Vyhláška kanalizace
                           

  Obecně závazná vyhláška
obce HLOHOVÁ č. 1/2011
o dodržování veřejného pořádku v obci


Nařízení č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území obce HlohováDolní